NOWI MINISTRANCI

W Niedzielę Palmową 20 marca 2016 r. na Mszy św. o godz. 11:30 odbyło się uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów.
Oskar
Michał
Mateusz
Filip